Borda Vall Inclès

Construcció de una borda tradicional dins del marc incomparable de la Vall d’Inclès.

Dita borda respecte totalment l’entorn on s’ubica oferint una imatge integradora.